Att shoppa är ofta glädjefullt i stunden, men lyckan är inte sällan kortvarig och ersätts av ångest. Psykologisk forskning kan hjälpa dig hur du ska maximera lyckan av att konsumera, skriver ekonomimagasinet Fastcompany.