Eget kapital eller bolagsvinster som inte investeras ”brinner” inne när inflationen skenar och kapitalvärdet går ner. Hur ska man då tänka för att skapa en hållbar och framtidstryggad investeringsportfölj när börsen skakar och vi ständigt möts av domedagsrubriker om en förestående fastighetskrasch?