Fastighetsbolaget K-Fastigheter, med Jacob Karlsson och Erik Selin som storägare, vill ta in 300 miljoner kronor i en nyemission av konvertibler.