Fastighetsägarna kräver höjning på 12 procent • Hyresgästföreningen kallar det orimligt.