Med förhoppningen att regeringen menar allvar kommer Centerpartiet att medverka i de kommande energisamtalen. Vi vill medverka till en ny energiöverenskommelse, skriver företrädare för Centerpartiet.