För att en lika hög andel unga ska kunna läsa vidare vid högskolor och universitet krävs snart en stor utbyggnad av den högre utbildningen. Då borde lärosätena i högre grad börjar anpassa antalet utbildningsplatser efter vad studenter och arbetsgivare efterfrågar, skriver Mats Bergman, professor i nationalekonomi, i en ny SNS-rapport.