All ekonomisk verksamhet är direkt eller indirekt beroende av naturens tjänster och resurser, men detta syns i dag inte i företags och finansiella organisationers rapportering. Därför behöver Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) globala ramverk som lanseras i dag den 18 september, införas brett och skyndsamt, skriver AP7 och WWF.