Ett ökat fokus på att minska de globala koldioxidutsläppen kräver en rad förändringar av svensk klimatpolitik. Som det största regeringspartiet har Moderaterna ett särskilt ansvar för att de nödvändiga förändringarna genomförs, skriver Christofer Fjellner, ordförande för Moderaternas arbetsgrupp som utvecklar ny politik för hållbar tillväxt.