Det råder en organisatorisk och kulturell skiljelinje mellan försvar och civila verksamheter vilket gör att den fulla potentialen inom teknik och innovation inte utnyttjas, skriver Klas Wåhlberg vid Teknikföretagen och Robert Limmergård vid Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).