Riksrevisionen: Statligt stöd kan lätt missbrukas.