Klädbolaget Björn Borg redovisar ett rörelseresultat 33,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (31,4).