Satellitsystembolaget AAC Clyde Space redovisar ett rörelseresultat om -3,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (-5,4).