De jemenitiska huthirebellernas attacker på sjötrafiken i Röda havet, som står för 30 procent av containertransporterna, slår hårt mot världshandeln. Extra hårt slår attackerna mot svensk export av skogsprodukter. Någon lösning finns inte i sikte.