Tre personer misstänkta i Ekobrottsmyndighetens utredning.