Styrkan i vändningen för butiksinredningsbolaget Itab, kostnadseffektiviteten och de positiva mixeffekterna från tillväxten av tekniska och digitala lösningar har underskattats.