Pareto Securities ställer sig frågande till Getinges uppdaterade finansiella mål och menar att det nya målet inte har någon betydelse.