När bankernas kalkylräntor höjts upp till 7 procent har kreditprövningarna inför bostadsköp blivit allt tuffare. Än tuffare blir det inom kort när nya beräkningar av levnadsomkostnader slår igenom i kreditprövningar.