Bemannings- och tjänsteföretaget Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till 101 miljoner kronor under det första kvartalet 2024 (91,0).