Mekonomens moderbolag Meko ökade sin nettoomsättning i första kvartalet. Den justerade rörelsemarginalen kom dock in något lägre. ”Vi visar robust tillväxt under årets första kvartal”, skriver vd Pehr Oscarson i rapporten.