Två domare misshandlade • Domarbasen i Göteborg vittnar om ökande våld och hot.