Peder Fredricsons miljontapp – prispengarna har minskat med 90 procent.