V75 flyttar till Norge och poolerna mellan länderna slås ihop på lördag förmiddag vilket kan innebära att streckfördelningen ändras.