Den amerikanska Glazerfamiljen överväger sälja klubben.