Nyförvärvet Anna Csiki om intresset från Kopparbergs Göteborg FC.