Från utblottad och uträknad till cannabisodlare med sikte på comeback som 53-åring.