27 jackpotmiljoner.Och en smålurig omgång.Tyska hästar är lösningen?ANNONS: Här kan du köpa en andel i Premiumsystemet