För fotbollen i östra Tyskland innebar Berlinmurens fall rena raset.