City Football Group, moderbolag till bland annat Manchester City, måste minska sitt ägande i Girona FC.