Under fredagen var olyckan framme på Rommetravet.Tidigt i fjärde loppet gick Lysjö Diva omkull – och miste livet. – Hästen som Oskar J Andersson körde gick inte att rädda, säger Kaj Närhinen.