Jag väljer att gå en annorlunda väg på fredagens Topptips. Samtliga spikar befinner sig runt 40 procent då jag tycker att det finns fog för att gardera de större favoriterna. Ett av singelstrecken hittas i modehuvudstaden där England spelar med kniven mot strupen.• • •ANNONS: Lämna in expertens 108-raderssystem