Jon Dahl Tomasson och Anders Christiansen svär i den malmöitiska kyrkan när de på förhand lägger sig platta och räknar bort sig själva snarare än att slå sig för bröstet och kräva framgång.Det kan svida när självbilden får sig en sådan törn men vad är egentligen alternativet?Som Markus Rosenberg sa inför sitt första Europaäventyr med MFF:– Man måste vara realist åsså.