Jag tar ställning redan i match ett där jag väljer att spika City baserat på hur den tidiga streckningen ser ut.• • •ANNONS: Spela expertens 324-raderssystem