6, 7 (11, 1)1, 3, 8, 11 (12, 4)1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (2, 8)9 Spang Viktor (4, 10)Alla 12 (2, 6)2, 3, 4, 9, 10 (1, 5)5 Expensive (2, 11) 4 320 rader/2 160 kr.ANNONS: HÄR KAN DU KÖPA EN ANDEL I SYSTEMFÖRSLAGET