”Inte rimligt att införa en inskränkning på det sätt som föreslås”, skriver förbundet till regeringen.