Hinder på gång för ”boxningstekniken” i parallellslalom. ”Livet är orättvist!”