Efter förlusterna: Landslaget återvänder – med kniven mot strupen – till gamla 4–4–2.