Har delvis fått igenom krav på sänkta priser på Hovet och Globen.