Politikerna: ”Ställer oss välkomnande till att upplåta Stockholms arenor.”