Elitloppstrean Attraversiamo är skadad och riskerar att missa resten av tävlingssäsongen.