Marina Erakovic avslutar sin idrottskarriär. Och hon valde ett synnerligen kreativt sätt för att berätta om detta för världen.