Platsar inte längre i topprogrammet: ”Kan bli aktuellt med en speciallösning.”