Det kan vara svårt att börja om efter idrottskarriären. Var finns de nya utmaningarna?