Begreppet ”Spel” har nu – oförtjänt – blivit så brännmärkt att det inte är hållbart presentera alla spelprodukter gemensamt.Låt sportspel och förströelsespel synas på olika plattformar och ha fristående ansvar.