Regeringen försöker medla mellan de ofrivilligt uttagna och förbundet.