Räddningstjänsten i Gällivare är just hemkommen från World Firefighters Games i Portugal.