Victor Johansson klarade drömgräns med hjälp från oväntat håll: ”Inspirerande”.