I vinter införs det kritiserade förbudet för fluorvalla i skidor och skidskytte. Det ger upphov till viss oro hos skidskyttarna.– Man vill gärna lita på systemet men det är klart att jag känner en liten oro, säger Elvira Öberg om riskerna för fusk.