Som längdåkare fick stjärnan ekonomiskt stöd av Sveriges olympiska kommitté (SOK).