SANNY LINDSTRÖM: Är det här nivån? Då kommer de ha att göra