Simförbundets planer på ett mästerskap i Stockholm tar allt fastare form.